Het voetbalseizoen zit er voor het amateurvoetbal op.  De KNVB nam in onze ogen de juiste beslissing om de competitie te stoppen.  Een competitie zonder eindstanden, zonder een kampioen, maar ook zonder promovendi en degradaties. Iedereen start het volgend seizoen wederom in dezelfde klasse.

Voor zowel spelers, vrijwilligers en zeker ook supporters een onwerkelijke situatie, en het is natuurlijk heel jammer dat het zo abrupt stopt, maar gezondheid van een ieder gaat voor alles !!

 

Het stopzetten van de competitie heeft de nodige impact op de club, immers de inkomsten uit horeca, evenementen en recettes vallen weg terwijl een groot deel van de kosten doorgaat. Als club worden we zodoende zowel sportief als financieel getroffen.  Uiteraard zal Kozakken Boys gebruik maken van steunmaatregelen die beschikbaar zijn vanuit de overheid en de KNVB maar het zal duidelijk zijn dat deze maatregelen alleen niet voldoende zijn. Daarom zullen we als bestuur de komende tijd ook zeer kritisch kijken naar onze kosten en alleen uitgaven doen die strikt noodzakelijk zijn.

Gelukkig hebben we de afgelopen paar jaren een financieel stabiel beleid gevoerd waardoor we de eerste klappen op kunnen vangen, maar komende maanden zullen we een en ander moeten bijstellen, mede afhankelijk van de ontwikkelingen en nieuwe maatregelen die gaan komen.

 

Om de club door deze moeilijke tijden heen te loodsen is de inzet van een ieder die de club een warm hart toedraagt keihard nodig. Vandaar dat ik, in overleg met de overige bestuursleden, heb besloten om mijn aftreden als voorzitter van de club met een jaar uit te stellen. Na afloop van het seizoen 2020/2021 zal ik de voorzittershamer dan doorgeven aan Dick Hoogendoorn, de huidige voorzitter van de sponsorcommissie.

 

Uiteraard hopen wij op betere tijden voor iedereen, maar niet meer dan logisch dat de eerste prioriteit uitgaat naar de zorg voor onze naasten. Iedereen die in zwaar weer verkeerd willen wij een hart onder de riem steken en veel sterkte wensen. Ook voor ons geldt: let een beetje op elkaar. Aandacht geven is in deze tijd nog belangrijker dan het altijd al is. Wij hopen u volgend seizoen weer in goede gezondheid te mogen begroeten op ons sportpark.

 

Samen zijn we sterk!

 

 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur

 

 

 

Henk de Goeij

Voorzitter